Två lamm med invuxna horn
Ett mindre slakteri i Skåne fick i slutet av mars ta emot två lamm vars horn hade vuxit in i huvudet. På det ena djuret hade ”vänster horn vuxit in i vänster ögas inre ögonvrå cirka 0.5 centimeter”.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.