fruktodlare-misstanks-ha-anvant-forbjudna-bekampningsmedelFruktodlare misstänks
ha använt förbjudna
bekämpningsmedel
Nyligen gjorde Länsstyrelsen i Skåne län en oanmäld inspektion hos en fruktodlare i Båstadsområdet. Stora brister upptäcktes i hanteringen av bekämpningsmedel. Dessutom visade tidigare stickprover på odlarens äpplen, som togs hos tre olika grossister, att dessa innehöll spår av inte mindre än tre förbjudna bekämpningsmedel.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.