Officiell veterinär stämmer Livsmedelsverket
En tidigare anställd officiell veterinär stämmer Livsmedelsverket i Kalmar tingsrätt. Utöver att ha sitt jobb tillbaka vill veterinären att domstolen förpliktar myndigheten att betala 80 000 kronor i skadestånd.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.