Tre myndigheter misstänker: Felaktiga salmonellaanalyser på Mikrolab
Analysföretaget Mikrolab Stockholm AB i Sollentuna vann en upphandling och gjorde cirka 30 000 salmonellaanalyser av prover från svenska slakterier åt Livsmedelsverket förra året. Men Livsmedelsverket, Jordbruksverket, och Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, misstänker att analyserna inte gått rätt till. Under tidigare år har alltid ett visst antal positiva salmonellaprov påvisats i prover från svenska slakterier. Under 2014 fick inte SVA in ett enda positivt prov för konfirmering. Det är inte rimligt och positiva salmonellaprover kan därför ha missats i kontrollen.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor.