lax-parasit-sprider-sig-i-landetLax-parasit sprider sig i landet – exporten av levande lax stoppas
För drygt två år sedan upptäckte Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, att en parasit angripit odlad regnbåge i Norra Sverige och gett upphov till sjukdomssymptom. Det var det första fallet i världen. Trots stora ansträngningar har parasiten inte kunnat utrotas. Nu ökar hotet mot fiskeodlingar både i Sverige och utomlands.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.