Grums fick vite utdömt mot sitt eget storkök
I storköket i Jättestenskolan som drivs i kommunens regi är det så illa ställt att Jävsnämnden i kommunen fick Förvaltningsrätten att i maj döma ut 10 000 kronor i vite. För närvarande ligger det ett nytt vite på 20 000 kronor. Anledningen är brister som gäller verksamhetens faroanalys, som kallas HACCP.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.