Motsägelsefullt: Glutenfri BBQ Sauce som innehåller vetemjöl
På sin produkt Kansas City Barbecue Sauce skriver tillverkaren The Barbecue Company i Saltsjö Boo att den är Glutenfri. Samtidigt kan man läsa i innehållsförteckningen att den innehåller vetemjöl. Det tycker livsmedelskontrollen i Södertälje är motsägelsefullt. Men bolaget har ett försvar.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.