Föreläggande mot Skövde slakteri – riskerar 100 000 kronor i vite varje månad
Livsmedelsverket har i dagarna lagt ett vite mot slakteriet Skövde slakteri i Skövde på inte mindre än 100 000 kronor. Anledningen är att ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.