Inspektör: anställda på slakteriet Kronfågel Valla är rädda
En inspektör från Arbetsmiljöverket var nyligen på inspektion på slakteriet Kronfågel Valla i Valla. Inspektionsrapporten som blev offentlig i dagarna berättar om allvarliga brister i verksamheten och att anställda är rädda.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.