LARM: Cancerframkallande ämne i Pomelo
Den finska tullen har nyligen upptäckt ett cancerframkallande bekämpningsmedel i Pomelo som odlats i Kina. Enligt ett larm som i dagarna gått ut från EU-kommissionen ska en grossist i Göteborg ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.