Skandalannonserna för pillret Protocel är tillbaka
FoodMonitor kunde för ett par år sedan berätta om livsfarliga annonser för pillret Protocel som Konsumentverket då rasade mot. Marknadsföringen tycktes sedan ha försvunnit. Men nu är den tillbaka – och är enligt Konsumentverket lika farlig som tidigare.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.