KOMMENTAREN: Karlstadsborna riskerar att blåsas på minst 50 miljoner kronor i skandalartad fastighetsaffär
Karlstad stadshus, som ligger i ett av stadens bästa lägen mitt i centrum på Drottninggatan, ska säljas efter det att kommunen bytt till en modernare lokal. Men sedan några månader tillbaka har det börjat hända märkliga saker.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.