Omfattande problem med arbetsskador bland Livsmedelsverkets personal på Skövde slakteri
Livsmedelsverket har ett par hundra veterinärer och annan personal som utövar offentlig kontroll på slakterier och andra animalieproducerande anläggningar runt om i landet. I år har totalt 22 anmälningar om arbetsskada kommit in till Försäkringskassan från den gruppen. Av dessa anmälningar kom inte mindre än 15 från personal som arbetar på slakteriet Skövde Slakteri i Skövde, varav fyra förra veckan. FoodMonitor har tidigare berättat om skyddsstopp på slakteriet på grund av bland annat hot om våld.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.