Bekämpningsmedlet propargite upptäckt i brasilianska apelsiner till Ewerman och Elsanta
Det danska livsmedelsverket har upptäckt att brasilianska apelsiner av märket "Valencia oranges" olagligen har behandlats med bekämpningsmedlet propargite. Grossiterna Ewerman AB och Elsanta AB i Helsingborg har enligt uppgift importerat produkten till Sverige.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.