Värmländska köttbönder straffas för omfattande djurplågeri
Två köttbönder som gemensamt födde upp nötkreatur på en gård i Värmland har dömts för djurplågeri, brott mot djurskyddslagen, och brott mot lagen om provtagning på djur. Bönderna har enligt Värmlands tingsrätt vanvårdat och utsatt 179 nötkreatur för lidande.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.