Couscous eller bulgur i Bosphorus maträtt?
Cateringbolaget Bosphorus i Norsborg tillverkar färdigrätter som bland annat säljs i ICA-butiker. Nyligen tyckte en livsmedelsinspektör i en kommun att bolaget hade använt couscous istället för bulgur i en rätt och anmälde det till Livsmedelsverket. Det fick enligt bolaget allvarliga konsekvenser. Men inspektören kan ha dragit en förhastad slutsats. Bosphorus sätter nu ner foten.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.