Gröna larver i nötmix
Gröna larver har upptäckts i produkten "Glögg Mix Blend 02" som sålts i flera butiker runt om i landet. I dagarna har EU-kommissionen skickat ut ett europeiskt livsmedelslarm.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.