Salmonella kan överleva och växa till i månader i kakor
Patogenen salmonella kan överleva i kakor i månader. Den upptäckten har forskare vid University of Georgia i USA nyligen publicerat i den välrenommerade tidskriften Journal of Food Protection. Det är annars en utbredd uppfattning att salmonella behöver en fuktigare omgivning för att trivas.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.