Otillåtet bekämpningsmedel i svenska tomater
Livsmedelsverket har vid en rutinkontroll upptäckt ett otillåtet bekämpningsmedel i tomater som levererats till grossisten Everfresh i Helsingborg. Trots att flera myndigheter känt till detta i över en månad har ingen informerat Everfresh. Det berättar bolaget för FoodMonitor. Därför har inga åtgärder kunnat vidtas för att hindra att tomaterna når konsumenter.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.