Länsstyrelsen: Brister på Dalsjöfors Kött AB – djur hanteras för hårt - förbud hotar
Sjukboxar som inte sköts, drivgångar med avvikelser, oacceptabla smittskyddsbrister i boxar, dålig ventilation, och en mjölkanläggning som inte fungerar trots att höglakterande kor tas emot och övernattar innan slakt. Bristerna, som en djurskyddskontrollant från Länsstyrelsen Västra Götalands Län upptäckte på slakteriet Dalsjöfors Kött AB i Dalsjöfors vid en inspektion förra månaden, var många. Dessutom har länsstyrelsen flera gånger påpekat att djuren på slakteriet drivs för hårt. Bolaget slår ifrån sig. Men aviserar samtidigt ombyggnationer och investeringar. Bilden: eftersom man inte kan se hela ytan i boxen är det enligt myndigheten "svårt att ha en acceptabel tillsyn över djuren". Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands Län.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.