ICA hann stoppa giftiga fikon från Brasilien
Brasilianska fikon som levererats till ICA Sverige AB i Västerås har visat sig innehålla det mycket giftiga bekämpningsmedlet karbofuran. Den uppmätta halten är 0.26 milligram per kilo. Gränsvärdet inom EU är 0.003 milligram per kilo. Det innebär att halten är hela 3 458 procent över den nivå som kan ge akut skada på vuxna personer. Men ICA hann enligt uppgift i dagarna stoppa fikonen innan de nådde konsumenter i Sverige.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor.