Internrevision: Allvarliga brister i Livsmedelsverkets kontroll av livsmedelsföretagens huvudkontor – följer inte lagen
Livsmedelsverket klagar ofta på brister i kommunernas livsmedelskontroll. Men FoodMonitor kan nu avslöja att den kontroll som Livsmedelsverket själva gör på de stora livsmedelsföretagens huvudkontor har allvarliga brister. Företagen betalar bland annat för kontroll som Livsmedelsverket inte levererar.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.