Lidl: Arbetsmiljöverkets sanktionsavgift ”leder till rättsosäkerhet”
I mitten av januari hotade Arbetsmiljöverket butikskedjan Lidl med en sanktionsavgift på 150 000 kronor. Anledningen var att en av bolagets anställda i en butik i Mariestad saknat skriftligt tillstånd för att få använda truck. Nu överklagar Lidl.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.