Importen från Turkiet tar fart – och medför allvarliga hälsorisker
KOMMENTAREN: Importen av livsmedel från Turkiet ökar kraftigt. Men det är inte okomplicerat för svenska företag som gör affärer med landet. Förutom en regim som utpressar EU när det gäller flyktingar och angriper journalister, så upptäcks nu allt fler oegentligheter när det gäller matsäkerheten.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor.