Kemikalia AB kastar in handduken i tvist med Livsmedelsverket
Ostlöpebolaget Kemikalia AB i Skurup vann förra året mot Livsmedelsverket i förvaltningsrätten i ett mål som handlade om import av löpmagar från tredje land. Men myndigheten överklagade. I dagarna meddelade Kammarrätten i Stockholm att domen upphävs och målet återvisas till förvaltningsrätten. Kemikalias vd Anders Olsson säger att man tappat lusten att kämpa mer mot Livsmedelsverket.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.