OV: Fullgångna, förruttnade, och missbildade, kultingar på Lövsta Kött
En officiell veterinär, OV, på Livsmedelsverket upptäckte tidigare denna vecka en högdräktig sugga vid köttbesiktningen på slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala. 19 kultingar föll ut. Tre av dem var förruttnade och en var missbildad. Det är andra gången på kort tid den ansvarige grisbonden skickat ett högdräktigt djur till slakt. VARNING FÖR STARKA BILDER!

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.