Livsmedelsverket om halalslakt och avvikelsen på Siljans Chark
Efter FoodMonitors avslöjande om slakten av obedövade lamm och får på slakteriet Siljans Chark i Ickholmen i Dalarna så kommenterar nu biträdande områdeschef Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel på Livsmedelsverket avvikelsen. Hon förklarar också hur den svenska halalslakten går till.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.