Hög halt aflatoxin i pistaschglass från Italien
Pistaschglass av märket Sucrea har visat sig innehålla en hög halt av mögelgiftet aflatoxin. Sändningar ska ha gått till livsmedelsföretaget Femtorp AB i Malmö.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.