Arabisk torrmjölk stoppas
Den enskilda firman Finspångs Flytt & Städ i Finspång har enligt Livsmedelsverket och Tullverket försökt föra in till Sverige 5 100 förpackningar torrmjölk, motsvarande 1 566 kilo i nettovikt, med ursprung i Förenade Arabemiraten. Detta i en container som transporterats via Kanada. Bolaget är inte registrerat som livsmedelsverksamhet i Finspångs kommun.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.