Nya fall med högdräktiga kor från Värmländska bönder
På två olika slakterier den andra augusti upptäckte officiella veterinärer vid köttbesiktningen högdräktiga djur som levererats av två olika djurbönder i Värmland. Nu utreds djurbönderna för misstänkta brott.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.