Usel kontroll av de svenska slaktarnas kompetens – naivt system för utfärdande av kompetensbevis
LEDARSTICK Länsstyrelsens kontroll av kompetensbevis, som slaktare på slakterier sedan några år tillbaka måste ha, är bristfällig eller i det närmaste obefintlig. Det framgår av en undersökning som FoodMonitor gjort. I flera fall när kontroller ändå har gjorts har allvarliga avvikelser upptäckts.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.