pillerIMG 8697Sjuksköterskor larmar om allvarliga brister hos Apotekstjänst
Patienter som inte får sin medicin i tid. Fel i läkemedelspåsarna. Uteblivna leveranser. Och svårt att nå kundtjänsten. Så beskriver fem medicinskt ansvariga sjuksköterskor, som representerar 49 kommuner i västra Götalands regionen, brister hos medicinbolaget Apotekstjänst AB.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.