Vinblad från Turkiet stoppas
Ett parti vinblad från leverantören i Isba Tarim i Turkiet har visat sig innehålla bekämpningsmedel i en halt som ligger hela 42 gånger över gällande gränsvärde inom EU. Partiet var avsett för en livsmedelsbutik i Norrköping. Detta enligt Livsmedelsverket som nu lägger förbud och vite mot kommande partier.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.