2 772 ton sesamfrön återkallas – Innehåller musspillning och salmonella
Sesamfrön från Uganda har visat sig innehålla både musspillning och salmonella. Nu genomförs ett massivt återkallande inom EU. Kobia, Menigo, och Midsona Sverige, har tagit emot mindre mängder enligt det europeiska livsmedelslarm som Livsmedelsverket i dagarna lämnat över till berörda kommuner.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.