Ostföretag vill byta ut Livsmedelsverkets inspektör
Ett ostföretag i Västra Götalands län säger att man inte kan samarbeta med den kvinnliga officiella veterinär, OV, från Livsmedelsverket som gör kontroll av deras verksamhet. Man försöker nu få den personen utbytt.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.