Kakor från Syrien destrueras
En importör i Vänersborg köpte nyligen in över ett ton kakor från en leverantör i Syrien. Men kakorna innehåller mjölk. Det är otillåtet enligt gällande EU-lagstiftning. Nu har Livsmedelsverket beslutat att kakorna måste destrueras.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.