Föreläggande med 20 000 kronor i vite mot Slakteriet Sjöbo
Vid ett antal kontrolltillfällen under juni, juli, och augusti, har Livsmedelsverket upptäckt förekomst av synlig fekal kontamination av slaktkroppar på Slakteriet Sjöbo AB i Blentarp. Nu riktar myndigheten ett föreläggande mot bolaget som man förenat med ett vite på 20 000 kronor. Bolaget vill inte svara på några frågor om kontamineringen utan säger bara att de har ”fått del av rapporten” och ”har alltid full respekt för myndigheten”.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor.