Bekämpningsmedel i torkade gojibär från Kina
Det nederländska livsmedelsverket har upptäckt att ett parti med torkade gojibär från Kina innehåller bekämpningsmedlet propargite i en halt som ligger sju gånger över den inom EU högsta tillåtna halten. Delar av partiet har nått ett livsmedelsföretag i Hägersten och ett i Årsta.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Aflatoxin i pistachnötter från Iran

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Mamma: Tre dricksglas av märket IKEA Pokal exploderade
Nu har det hänt igen. IKEA:s dricksglas Pokal har exploderat. För en mamma i Storvreta är det tredje gången. IKEA beklagar det inträffade.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

22 svältande och smutsiga får och lamm från skärgårdsö avlivades och otjänligförklarades på slakteri
Nyligen levererade en djurbonde i Stockholms län 57 lamm och får till slakt på slakteriet Roslagens Slakt & Chark AB i Skebobruk. Men 22 stycken av djuren var så illa däran att de fick avlivas och otjänligförklaras.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Anmälan: Le Croissant Sverige återanvände sallad och skadade nötallergiker

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

24 lamm med klippta hack i öronen på Siljans Chark
Nyligen levererade en djurbonde i Dalarna 37 lamm till slakt på slakteriet Siljans Chark AB i Mora. Av dessa lamm hade 24 klippta hack i öronen. Det är ...

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Livsmedelsverket: Sju tillfällen med fekal kontaminering av slaktkroppar på Siljans Chark under oktober – föreläggande vid vite
Livsmedelsverket har denna månad förelagt slakteriet Siljans Chark AB i Mora att vidta åtgärder som säkerställer att ”all synlig fekal kontaminering avlägsnas från slaktkroppar utan dröjsmål”. Detta efter det att myndigheten vid inte mindre än sju tillfällen ...

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Lövsta Kött sänkte sitt eget överklagande
I maj förelade Livsmedelsverket, vid vite, slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala att säkerställa att frysta köttdetaljer märks med nedfrysningsdatum. Slakteriet överklagade. Men nu avvisar förvaltningsrätten ärendet på grund av, enligt uppgift, sjabbel från slakteriets sida.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Tulltjänstemän måste få tillgång till tjänstevapen i kampen mot grov kriminalitet
LEDARE Tulltjänstemän är satta att arbeta med grov brottslighet och leta efter bland annat handgranater, skjutvapen, och narkotika. Men själva har de bara tillgång till pepparspray och batong. Det gör att de själva och allmänheten utsätts för oacceptabla risker.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Torsåsen Fågelprodukter åtalsanmäls

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Operatör på Torsåsen Fågelprodukter får en varning

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Livsmedelsverket: Hugos Chark & Livs i Gränna har brutit mot föreläggande fyra gånger – ny ansökan om utdömande av vite

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

OV: Flertal snedsågade slaktkroppar på Knorrevången – ökar risk för TSE – föreläggande med vite på 20 000 kronor

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Gängkriminell bröt sig in hos polisman och lämnade 6 000 kronor på sängen
 

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Åklagare lägger ner förundersökning om Kavli

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Officiell veterinär upptäckte i sista stund en levande kyckling innan skållbadet på Torsåsens Fågelprodukter

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Dåligt rengjorda knivar på HKScan i Linköping – Föreläggande vid 100 000 kronor i vite
Vid kontroller som Livsmedelsverket den senaste tiden gjort på slakteriet HKScan i Linköping har brister i rengöringen upptäckts. För att tvinga bolaget att rätta till dessa har myndigheten i dagarna lagt ett föreläggande som man förenat med ett vite på 100 000 kronor.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

OV: Transportör lastar djur för trångt i transporter till HKScan i Linköping
En transportör som kör djur till slakteriet HKScan i Linköping har flera gånger den senaste tiden blivit påkommen med att ha packat djur för tätt. Vid ett tillfälle överskreds även den lagstadgade maximala transporttiden.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Det halta stoet Nikki transporterades till slakt på Faringe Kött & Slakt
Nyligen transporterades stoet Nikki till slakteriet Faringe Kött & Slakt AB i Huddunge By. Då upptäckte en officiell veterinär, OV, att stoet hade ont och var halt och hade varit det under en längre tid utan att behandlas. Behandling med läkemedel kan göra att köttet inte får användas till människoföda. Enligt OV borde stoet inte ha transporterats.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Bitter konflikt mellan brödbolag och syltfabrik

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Flera fall med användning av elpåfösare på djur som inte är vuxna på Närkes Slakteri i Gällersta
Officiella veterinärer på Livsmedelsverket har det senaste året vid flera tillfällen dokumenterat att elpåfösare har använts på kalvar på slakteriet Närkes Slakteri i Gällersta AB i Örebro. Elpåfösare får enligt gällande lagstiftningen inte användas på djur som inte är vuxna. Nu vill Livsmedelsverket att Länsstyrelsen i Örebro utreder avvikelserna.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Matkompaniet vann utdragen strid mot Borås Stad
Som FoodMonitor berättat om tidigare så beslutade miljöförvaltningen i Borås Stad i oktober förra året att förbjuda företaget Matkompaniet AB i Borås att släppa ut en sändning av produkten Katoz Tonfisk Skipjack på marknaden. Man beslutade också om återkallande av det som nått marknaden. Matkompaniet överklagade till länsstyrelsen. Det överklagandet avslogs i februari i år. Då överklagade Matkompaniet det beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping som nu ger bolaget rätt.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Blödande nötdjur på Närkes Slakteri i Gällersta
Nyligen upptäckte en officiell veterinär, OV, en blödande tjur i en uppstallningsbox på slakteriet Närkes Slakteri i Gällersta AB i Örebro. Nötdjuret hade transporterats trots att den hade en böld.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Kommande partier av indiskt basmatiris från leverantör i Dubai stoppas tills vidare

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Statens överklagandenämnd tar inte upp ärende om officiell veterinär

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Äggallergisk elev i Luleå tog mat vid fel plats

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Anställd på grossist i Norrköping skar sig svårt i foten

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Officiell veterinär smittades med campylobacter på svenskt fågelslakteri och insjuknade

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Truckförare på Polarbröd utsatta för förbränningsgaser

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Invuxna horn upptäckta på Lundsbol Lammslakteri
En bagge med båda hornen invuxna upptäcktes nyligen på Lundsbol Lammslakteri i Alunda. Enligt den officiella veterinären, OV, på plats har djuret utsatts för ett onödigt lidande.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor.