Otillåtna halter bekämpningsmedel i basmatiris hos grossist i Malmö

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Ovanligt höga halter av scopolamin och atropin i majsmjöl från Tyskland

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Spår av förbjuden antibiotika i honung från fyra svenska biodlare
Livsmedelsverket har upptäckt spår av den inom EU i livsmedel totalförbjudna antibiotikan kloramfenikol i honungsprover från fyra olika svenska biodlare. Men Livsmedelsverket utreder inte källan som kan vara importerat kinesiskt bivax. En lucka i lagen gör att myndighetens händer är bakbundna.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Fler grisar brända med elpåfösare upptäckta på Scan
FoodMonitor har den senaste tiden rapporterat om ett antal fall med grisar som bränts med elpåfösare och som upptäckts på köttbolaget Scan:s slakteri i Kristianstad. I dagarna kom det in ytterligare sju svårt brännmärkta slaktsvin till slakteriet från en grisbonde i Halland. Den aktuella transportören hör hemma i samma län. På Scan är det locket på.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Gothemsgården rasar mot ingressen i Livsmedelsverkets pressmeddelande
I början av denna månad gick Livsmedelsverket ut med ett pressmeddelande som handlade om 20 000 kronor vite mot slakteriet Gothemsgården Gotland AB i Slite. Slakteriet påpekade då direkta felaktigheter i ingressen, och myndigheten ändrade i texten dagen efter. Men enligt slakteriet var skadan redan skedd genom rapportering i flera medier. Nu vill man ha en ursäkt från myndigheten och diskutera kompensation.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Agentur har känt till kvävningsrisk med Ellas Kitchen
Som FoodMonitor berättat om tidigare så kunde en kork från den storsäljande produkten Ellas Kitchen fruktris från livsmedelsföretaget Ellas Kitchen Limited i Storbritannien i dagarna ha kvävt en 1.5-årig pojke. Nu kan FoodMonitor avslöja att Ancrona AB i Solna, den livsmedelsagentur i Sverige som marknadsför produkten åt Ellas Kitchen, vetat om att korken kan fastna i Konsumentverkets smådelscylinder – vilket utgör en allvarlig kvävningsrisk för barn. Trots det har inte dagligvaruhandeln eller myndigheter informerats.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Grisbonde såg transportbolag använda elpåfösare på slaktsvin

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Norge: Förbjudet magnesium aspartat i Skip:s produkt
Det norska livsmedelsverket larmar om att kosttillskottbolaget Skip AB i Ulricehamn säljer produkten Magnesium med ett olagligt innehåll av magnesium aspartat via webshoppen ellos.no. Flera kosttillskottåterförsäljare marknadsför preparatet även i Sverige. Ulricehamns kommun, som har tillsynen över Skip, konstaterar att bolaget är skyldiga att ha koll på sina produkter.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Life välkomnar UL-värden för kosttillskott
Livsmedelskontrollen på Stockholms stad har idag sagt till kosttillskottåterförsäljaren Life Butiksdrift Sverige AB i Stockholm att man ”betraktar alla tillskott med zink- och B6-nivåer över UL som avvikande mot lagstiftningen”. UL, eller ”upper limit”, är den högsta halt som den europeiska livsmedelsmyndigheten, Efsa, anser vara säker för människa. Life välkomnar beskedet och tycker till och med att nivåerna är ”frikostiga”. Samtidigt meddelar bolaget att man nu kommer man plocka bort de produkter i butikshyllorna som överstiger UL.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Dom: Livsmedelsverket misslyckades med att stoppa sitt eget beslut
I slutet av år 2006 beslöt Livsmedelsverket att ge löpetillverkaren Kemikalia AB i Skurup tillstånd att importera löpmagar. Men år 2013 kom myndigheten på att deras eget beslut hade stora fundamentala brister. Det var till och med så att man ansåg att man inte hade rätt att fatta det aktuella tillståndsbeslutet och att det utgjorde en fara för människors hälsa. Därför återkallade man tillståndet i ett nytt beslut. Men Kemikalia överklagade och har i dagarna fått rätt i förvaltningsrätten.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Life säljer piller man lovat plocka bort
I somras kunde FoodMonitor avslöja att kostillskottkedjan Life Europe AB sålde ett piller från tillverkaren Skip AB i Ulricehamn som innehöll vitamin B6 i en dagsdos hela 10 gånger över den nivå som EU anser vara säker för människa. Life:s kvalitetsansvarige sa då att man skulle plocka bort produkten från butikshyllorna i sina butiker. Men när FoodMonitor denna vecka gjorde en ny kontroll i en av bolagets butiker i Karlstad fanns produkten till försäljning. På Karlstads kommun står man handfallna.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Källa: Djurbonde levererade nöt inom karenstid
I början av denna vecka levererade en djurbonde nötdjur till slakt på slakteriet KLS Ugglarps i Hörby. Kort därefter kom det fram att ett av djuren hade fått antibiotika och fortfarande var inom karenstiden – då det är förbjudet att skicka djur till slakt. Trots det har slakteriet sålt köttet, som man blandat ut med tonvis annat kött, på marknaden. Detta med Livsmedelsverkets och Läkemedelsverkets godkännande. Det berättar en källa på Livsmedelsverket.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Listeria i Atria:s franska ost
Livsmedelsföretaget Atria Scandinavia, med varumärket Falbygdens Ost, har upptäckt spår av den potentiellt dödliga bakterien listeria i produkten Roquefort Papillon 32 procent som importerats från Frankrike. Idag återkallas produkten som hunnit säljas i dagligvaruhandeln i hela landet. Atria överväger nu att skruva upp sina rutiner för att hantera listeria-smitta.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Nytt fall med plågad bacon från Scan – grisbonde levererade grisar brända med elpåfösare
I början av denna månad levererade en grisbonde, med omfattande verksamhet i Kristianstadsområdet, 262 slaktsvin till slakteriet Scan i Kristianstad. Vid köttbesiktningen upptäckte veterinärer på plats mängder av brännmärken på, enligt uppgift, minst 19 av djuren. Brännmärkena kommer enligt en utredning från elpåfösare – som det är förbjudet att använda på slaktsvin och orsakar stort lidande. Men Grisbonden, som enligt uppgift är delägare i det bolag som transporterat grisarna, bedyrar att han inte använder elpåfösare i sin verksamhet.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Föreläggande vid vite mot slakteri som producerar ekologiskt kött

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Förbud mot Skånegross kebabprodukt
Livsmedelsverket har i dagarna beslutat att förbjuda livsmedelsföretaget Skånegross i Trelleborg, som även kallas Hitco Kött Kebab Produkter AB, att släppa ut en köttprodukt på marknaden. Dessutom konstaterar myndigheten att bolagets anläggning inte är godkänd för hantering av köttprodukter. Skånegross slår ifrån sig.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Coop förklarar hur det ligger till med skruvkorksmjölken

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Matförgiftning på flyktingboende – Kalmar kommun förbereder åtalsanmälan
I förra veckan blev enligt uppgift fler än 10 personer matförgiftade på asylboendet på Guntorps herrgård på Borgholm. Bolaget som levererade maten, Trofo Invest & Trading Company AB i Kalmar, bedrev verksamheten olagligt genom att inte vara registrerat som livsmedelsföretag. Det hävdar Kalmar kommun som förbereder en åtalsamälan.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

City Gross utreds för bristande märkning – säljer Paulúns med ospecifika halsopåståenden
Kalmar kommun har nyligen gjort ett tillsynbesök på en City Gross butik i staden. Där hittade kommunen produkter från varumärket Paulúns som man anser är märkta på ett sådant sätt att det strider mot livsmedelslagstiftningen.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Generaldirektörens idé – underbemannad och underfinansierad
Livsmedelsombudsmannen, LO, är en funktion som utförs av en enda person på Livsmedelsverket. Detta trots att anmälningar har rasat in sedan starten i oktober förra året. Men inte bara den funktionen, utan även myndighetens hela nya verksamhet för bekämpning av livsmedelsbrott, är underbemannad och underfinansierad.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Livsmedelsinspektör kritiserar LO
FoodMonitor har tidigare berättat om den ström av misstänkta brott som funktionen Livsmedelsombudsmannen, LO, tagit emot sedan starten i oktober förra året. Nu riktar en mellanstor kommun allvarlig kritik mot LO.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Länsstyrelse åtalsanmäler inte djurbönder för fullgångna kalvfoster – stora skillnader mellan länsstyrelser
När Livsmedelsverkets officiella veterinär på ett slakteri upptäcker en fullgången kalv görs en utredning och sedan skickas en anmälan eller underrättelse om brott mot djurskyddslagen till länsstyrelsen. Men FoodMonitor kan nu avslöja att länsstyrelsen i Kalmar län inte åtalsanmäler den här typen av misstänkta brott.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Gothemsgården får nytt vite mot sig

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

LO – inte som andra ombudsmän
Som FoodMonitor berättat om tidigare så inrättade Livsmedelsverket förra året en Livsmedelsombudsman, LO. 135 kommuner, mindre än hälften, har hittills anmält en kontaktperson. Men det finns en otydlighet om LO:s funktion. Nu rätar FoodMonitor ut några av frågetecknen.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

En tredjedel av analyserade brunnar i Trelleborg har otjänligt vatten
Trelleborgs kommun har nyligen låtit analysera 32 brunnar på lantbruksfastigheter. Resultatet blev nedslående. En tredjedel av brunnarna hade otjänligt vatten med bekämpningsmedel eller nitrat över gällande riktvärden. Kommunen vill i dagsläget inte kommentera ärendet men Livsmedelsverket uppmanar brunnsägarna att åtgärda problemet.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Levande insekter i Santa Marias produkt

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Konsument: IKEA:s dricksglas exploderade

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Djurbonde: Livsmedelsverket gav klartecken till olaglig transport
En kon seminerades under förra året och skulle ha kalvat i mitten av december. Men det kom ingen kalv. Då väntade djurbonden, som har mjölkkor i Kalmar län, tills i onsdags förra veckan med att skicka djuret till slakt. Detta, enligt uppgift, med tillstånd från Livsmedelsverket. Vid slakten, som skedde på slakteriet KLS Ugglarps i Kalmar, föll ett fullgånget kalvfoster ut.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Två viten mot Fläsk från Glada Utegrisar

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Ovillig gris på Gotlands Slagteri – brott misstänks
I mitten av denna månad upptäcktes vid levandedjursbesiktningen på slakteriet Gotlands Slagteri i Visby en gris som var ovillig att resa på sig. Djuret fick skjutas på plats. Vid obduktionen upptäcktes många färska allvarliga frakturer. Länsstyrelsen misstänker brott.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor.