Livsmedelsverket: Saluförbud mot iranska gröna russin från Nassim AB
Ett parti gröna russin, av varumärket Famous från Iran, hos grossisten Nassim AB i Malmö har visat sig innehålla 10 gånger mer bekämpningsmedel än tillåtet. I dagarna har Livsmedelsverket lagt ett saluförbud mot bolaget.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.