Inhibition kan rädda försäljningen tills dom faller
LEDARSTICK Livsmedelsverket har de senaste åren börjat utfärda allt fler förelägganden och förbud mot svenska livsmedelsföretag. Många mindre verksamheter blir helt ställda över att få ett sådant beslut. Då är det viktigt att komma ihåg att det finns åtgärder man kan vidta – som att begära inhibition av myndighetens beslut – och därmed ha en chans att rädda försäljningen tills dess att dom faller.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.