Gevärskulor i Polarica:s frysta benfria älgbogstek
Två kulor har upptäckts i livsmedelsföretaget Polarica:s produkt ”Långkokt älgkött 400 gram”. Nu återkallas tonvis med kött.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.