Kommentaren: Avmagrade lidande köttdjur - en ekonomisk strategi?
Det strider mot allt förnuft att bönder som föder upp djur till köttproduktion inte ger djuren tillräckligt att äta. Men det finns ett konstant flöde av den här typen av fall som når länsstyrelserna. Förklaringarna från branschen har ofta varit att det bara är frågan om isolerade fall av personliga tragedier. Och FoodMonitor kan bekräfta att så ibland förvisso är fallet. Men det finns också en annan mycket obehaglig bild som häromdagen åter bekräftades i Värmlands tingsrätt då två djurbönder som gemensamt bedrev verksamhet på en gård i länet dömdes för djurplågeri.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.