Kritik mot mjölkbolagens vilseledande marknadsföring
Tidigare denna månad fälldes reklam från mjölkbolaget Skånemejerier av Reklamombudsmannen. Detta efter det att sju privatpersoner anmält bolaget. Och ifrågasättandet av mjölkbolagens reklam fortsätter. De senaste dagarna har över 20 anmälningar mot mjölkbolaget Arlas marknadsföring av mjölk som "naturens egen sportdryck" kommit in till Konsumentverket.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.