Utökad skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbotten
Naturvårdsverket har beslutat att utöka antalet vikaresälar som får fällas i skyddsjakt i Norrbottens län med 60. Därmed är det totala antalet uppe i 160 för i år.
”Skyddsjakten får endast ske efter vikaresälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där vikaresälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen”, skriver myndigheten i ett beslut i dagarna.
”Skyddsjakten får ske från stillaliggande båt med motorn på eller av.”
Det utökade antalet vikaresälar får fällas i Norrbottens län från och med den 3 september till och med den 31 december 2018.
Naturvårdsverket fattade i april beslut om att tillåta skyddsjakt efter 100 vikaresälar i Norrbottens län.
/FoodMonitor

t20