la36
Föreläggande och förbud för turkisk grapefrukt på Everfresh
En analys som Livsmedelsverket i dagarna låtit göra har visat att ett parti turkisk grapefrukt av sorten Star Ruby innehåller ett bekämpningsmedel långt över gränsvärdet inom EU. Därför vidtar nu myndigheten åtgärder mot grossisten Everfresh AB i Helsingborg som tagit in frukten till Sverige.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20