Uppgifter: Personal på Compass Group i Sollefteå hotades med knivar
– kokande vatten kastades mot polis
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20