livsmedelsverket byggnad
Kosttillskottbolag rasar mot att Livsmedelsverket inte ändrat i Kontrollwiki
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i en dom tidigare denna månad att Nacka kommun gjort fel när de lade ett saluförbud gällande kosttillskottet Vitamin D3 5 000 baserat på så ett kallat UL-värde. Nu rasar kosttillskottbolag mot att Livsmedelsverket inte ändrat i sina instruktioner till kommunerna, i myndighetens så kallade Kontrollwiki.
– Alla kommuner runt om i Sverige har fått uppmaningar att begå något som är olagligt enligt svensk lag och EU-rätten, säger Rolf Forslund, på kosttillskottbolaget Kenkou Selfcare AB i Västerås, i en kommentar till domen. Han har varit involverad i rättsprocesser gällande UL-värden.
– Det har gått flera veckor efter domen och de har fortfarande inte uppdaterat sina instruktioner till kommunerna. Livsmedelsverket måste uppdatera så att kommunerna följer lagen. Myndigheterna måste också inse att de inte kan lägga saluförbud på vitaminer och mineraler baserat på en arbetsrapport från Efsa som är från år 2006.
Det hela började för några år sedan när flera konkurrerande kosttillskottbolag gjorde gemensam sak för att kämpa emot när myndigheterna använde UL-värden från den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa för att lägga saluförbud mot kosttillskott.
– Det var 12 företag som teoretiskt sett är konkurrenter som sa: nej vi måste pressa det här vidare. Och det var det vi valde att göra, säger Rolf Forslund.
Ett av de företag som drabbats av saluförbud är Greatlife Group AB i Sundbyberg. De förbjöds tidigare av Nacka kommun att sälja en produkt med en halt av D-vitamin som låg över UL-värdet. Produkten ger en dygnsdos på 125 mikrogram. Den enligt Efsa högsta säkra dygnsdosen, alltså UL-värdet för D-vitamin, är 100 mikrogram.
Greatlife Group AB överklagade till förvaltningsdomstolen som avslog överklagandet. Förvaltningsrätten fann emellertid att kommunen haft fog för förbudet.
Då överklagade bolaget den domen till kammarrätten. Kammarrätten avslog överklagandet. Man ansåg att kosttillskottet sannolikt kunde medföra risk för människors hälsa.
Greatlife Group AB överklagade då den domen till Högsta förvaltningsdomstolen.
Bolaget anförde bland annat att, enligt domstolen, att ”det finns varken nationella eller unionsrättsliga bestämmelser som fastställer gränsvärden för vitaminer i kosttillskott. Bolaget har således inte handlat i strid med tillämplig livsmedelslagstiftning när det salufört kosttillskottet”.
Det som sedan Högsta förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd om var ”beträffande frågan om en kontrollmyndighet haft erforderligt författningsstöd när den ingripit mot ett företags försäljning av kosttillskott med hänvisning till att det ger en för hög dygnsdos av ett visst ämne”.
Det är detta som nu avgjorts.
Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att EU-kommissionen inte fastlagt några gränsvärden i det så kallade kosttillskottdirektivet. Till dess att det sker får medlemsstaterna ha nationella bestämmelser om gränsvärden för ämnen i kosttillskott.
”Sverige har inte infört några bestämmelser om gränsvärden”, konstaterar nu Högsta förvaltningsdomstolen.
”Avsaknaden av regler om maximivärden innebär alltså att det saknas möjlighet att med stöd av direktivet ingripa mot saluföringen av kosttillskott.”
Enligt Högsta förvaltningsdomstolen har därför Nacka kommun inte haft erforderligt författningsstöd för saluförbudet mot Greatlife Group AB. Därför upphäver man genom domen tidigare denna månad kammarrättens och förvaltningsrättens avgöranden och Nacka kommuns beslut om saluförbud.
”Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun inte haft erforderligt författningsstöd när den ingripit mot Greatlife Group AB:s försäljning av kosttillskottet Vitamin D3 5 000 med hänvisning till att det ger en för hög dygnsdos av D-vitamin”, skriver Högsta förvaltningsdomstolen i sin dom tidigare denna månad.
Patrick Wahlberg på Greatlife Group AB är glad åt domen. Men han säger samtidigt att myndigheternas agerande allvarligt skadat bolaget.
– Det har påverkat oss enormt mycket. Det är en av de absolut bäst säljande produkterna på marknaden, säger han.
– Det var svårt rent ekonomiskt. Det är också badwill att inte ha D-vitamin 5 000 IU i sitt sortiment. Vi har förlorat kunder. Vi fick även kassera ett stort lager D-vitamin.
Enligt Patrick Wahlberg har bolaget förlorat flera miljoner kronor på grund av det felaktiga saluförbudet. Han säger att han snart ska ta upp frågan om ett eventuellt skadeståndsanspråk med bolagets advokat.
Rolf Forslund tycker att Livsmedelsverket måste agera nu för att inte fler bolag ska råka ut för felaktiga saluförbud.
– Det första de borde göra det är att justera sin kontrollhandbok så att den blir laglig så att den inte ger olagliga uppmaningar till kommunerna. Det finns ju 1 500 inspektörer runt om i landet som tror att Livsmedelsverket har gett dem rätt anvisningar. Men Livsmedelsverket har gett dem fel anvisningar. De har gett dem något som är helt olagligt. Och i ärlighetens namn så borde Livsmedelsverket nästan gå ut med en ursäkt till berörda företag. Men det kommer de inte att göra, säger han.
– Jag är frustrerad över att Livsmedelsverket med tio jurister inte kan uppdatera två meningar i kontrollhandboken.
Så här ser den skrivelse på Livsmedelsverkets webbplats ut som i dagsläget används av landets kommuner när de utövar tillsyn och som Rolf Forslund vill ska ändras:
”När de Upper Levels som har fastställts av Efsa överskrids redan genom intag i form av kosttillskott kan det vara relevant att lägga förbud mot utsläppande på marknaden och att göra en RASFF-notifiering av produkten om den är spridd till eller från anläggningar som den aktuella kontrollmyndigheten själv inte har kontrollansvaret för”, skriver Livsmedelsverket i sin Kontrollwiki.
Vad säger du till dina kollegor i branschen som trots domen kanske får saluförbud baserade på UL-värden framöver?
– De som får på sig saluförbud ska omgående överklaga och direkt begära skadestånd om det nu mot all förmodan skulle förekomma, säger Rolf Forslund.
Livsmedelsverket meddelar att man för närvarande analyserar den aktuella domen.
– Vi håller på att analysera den nu och har bildat en arbetsgrupp hos oss på verket och ser vad den kommer att få för konsekvenser, säger Kristina Ohlsson, chefsjurist på Livsmedelsverket.
– Vi avser att snarast gå ut med någon form av information kring domen till de andra kontrollmyndigheterna.
Finns det anledning att nu ändra i Kontrollwikin?
– Ja, jag tror att det finns absolut anledning att se över texten i Kontrollwikin och de andra vägledande texterna som vi kan ha med anledning av domen, säger Kristina Ohlsson.
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket.
Gillar du FoodMonitors rapportering? Stöd oss gärna genom att bli prenumerant på FoodMonitor Plus: http://foodmonitor.se/foodmonitorplus/

t20