bygge82
Lundbergs underleverantör agerar avvikande – och hänsynslöst mot hyresgäster
LEDARSTICK Spion. Det kallade företaget Jernberg och Laget Bygger AB, en underleverantör till det börsnoterade investeringsföretaget L E Lundbergföretagen Aktiebolag:s helägda dotterbolag Fastighets AB L E Lundberg, FoodMonitors reporter när denne nyligen undersökte förhållandena vid en pågående ombyggnation av en fastighet som tidigare bland annat inhyst företag kopplade till livsmedelsindustrin.
Underleverantören säger också att reportern "får 2 års fängelse". Detta för att man inte ska ha uppskattat när reportern fotograferat.
När reportern vid en tidpunkt befinner sig i närheten kommer en av underleverantörens arbetare ut och slår en, som det ser ut, järnstång omkring sig.
Men inte nog med det. En av underleverantörens arbetare följer vid ett annat tillfälle efter reportern. Han går fram till en dörr i en trappuppgång som reportern lyckats ta sig in i och låst. Mannen bland annat pussar glasrutan och utför olika rörelser med sin mun.
Mannens agerande är oroande avvikande.
FoodMonitor har kontaktat Lundbergs om detta.
”Givetvis beklagar vi händelsen och tar det inträffade på största allvar”, skriver Lisa Lundh. kommunikationschef på Fastighets AB L E Lundberg, i ett mejl till FoodMonitor.
Trots det meddelar en högre chef på Fastighets AB L E Lundberg att man inte har några problem med att mannen arbetar kvar på den aktuella platsen.
Bakgrunden till att ombyggnationen granskas är att ett antal hyresgäster hos Lundbergs drabbats mycket hårt av den. Det har bland annat handlat om bilning, alltså mycket omfattande och störande betongarbeten, som i stort sett pågått konstant i flera månader.
Ljudnivån har varit så hög att den för hyresgästerna orsakat huvudvärk och stress. Hyresgästerna beskriver ljudet som extremt. En del har bokstavligt talat fått fly från sina lägenheter.
När FoodMonitor pratade med en av hyresgästerna i dennes lägenhet var ljudet plågsamt högt.
Ljudnivån verkar direkt skadlig. Trots det har Lundbergs, enligt vad de själva uppgett, inte utfört några ljudmätningar.
Hyresgästerna har även förlorat sömn då Lundbergs låtit sin underleverantör utföra de störande arbetena tidigt på mornarna.
En regionchef på Lundbergs ringde förra veckan upp FoodMonitor.
Han säger att han inte fått reda på några klagomål från hyresgäster om ombyggnationen.
Men Lundbergs känner väl till omfattning på problemen. Det kunde för all del ha varit svårt att bevisa – om det inte hade varit för att FoodMonitor fått ta del av handlingar som visar att Lundbergs i detalj känner till hur hyresgästerna lidit.
Lisa Lundh vill emellertid inte svara på fler frågor om detta utan hänvisar till Lundbergs kontor på den aktuella orten.
Men Carl Jerenius på det kontoret, och en av de på Lundbergs som ansvarar för ombyggnationen, svarar inte på frågor vare sig på telefon eller per mejl.
Fastighets AB L E Lundberg:s agerande när det gäller den aktuella ombyggnationen är förkastligt. Det tycks rimma illa med bolagets sociala ansvarstagande. Agerandet som den hotfulla underentreprenören visat, och som Lundbergs inte tycks ha agerat mot, är under all kritik.
Aktieägarna i börsnoterade L E Lundbergföretagen Aktiebolag, och de livsmedelsföretag som hyr lokaler av det helaägda Fastighets AB L E Lundberg, bör nog vara vaksamma på vad som sker i koncernen.
FoodMonitor har utan att lyckats sökt ansvariga på Rohm & Co Bygg AB, Elinstallatören i Karlstad AB, och Jernberg och Laget Bygger AB.
/FoodMonitor
Har du som företagare eller hyresgäst blivit illa bemött av Lundbergs eller någon av deras deras underleverantörer? Skriv gärna en rad till redaktionen @ foodmonitor.se.
Här är bolagen som är inblandade i den aktuella ombyggnationen:
Fastighets AB L E Lundberg – helägt dotterbolag till börsnoterade L E Lundbergföretagen Aktiebolag.
Rohm & Co Bygg AB – leverantör till Fastighets AB L E Lundberg.
Elinstallatören i Karlstad AB – enligt uppgift underleverantör till Rohm & Co Bygg AB  och Fastighets AB L E Lundberg.
Jernberg och Laget Bygger AB – enligt uppgift underleverantör till Rohm & Co Bygg AB och Fastighets AB L E Lundberg.
FoodMonitor har även velat undersöka ägarförhållandena i de olika inblandade företagen. Både Lundbergs och underleverantören Rohm & Co Bygg AB har lämnat ut sina aktieböcker. Underleverantörerna Elinstallatören i Karlstad AB och Jernberg och Laget Bygger AB har inte gjort det, trots att dessa enligt Bolagsverket på begäran ska tillhandahållas allmänheten.
Gillar du FoodMonitors rapportering? Stöd oss gärna genom att bli prenumerant på FoodMonitor Plus: http://foodmonitor.se/foodmonitorplus/

t20