Livsmedelsakademin får pengar för att motverka undernäring hos äldre
Det är vanligt förekommande inom vården att äldre inte får den näring de behöver. Orsakerna kan vara bland annat okunskap, bristande utbildning, eller försummelse, hos personalen. Nu meddelar organisationen Livsmedelsakademin i Malmö att man tillsammans med bland andra Kävlinge kommun, Orkla, Fazer Food Service, och Oatly, fått 1 480 000 kronor från innovationsmyndigheten Vinnova för att utveckla en strategi för att motverka undernäringen.
”Så många som sex av tio patienter inom äldrevården kan vara undernärda. Förutom det personliga lidandet orsakar det höga samhällskostnader. För lite eller fel mat kan få lika förödande konsekvenser som fel läkemedel för någon som är sjuk eller gammal”, skriver organisationen i ett pressmeddelande.
”Projektet startar med en kartläggning av problemen med undernäring. Projektet startar i Kävlinge kommun som redan kommit en bit i arbetet mot undernäring. Därefter samlas alla de parter som är direkt berörda av problemen, till exempel äldreomsorg, sjukvård, äldre och deras intresseförening PRO, livsmedelsföretag, entreprenörer, och forskning, för att diskutera hur och man tillsammans kan arbeta för att ta bort undernäringen.”
/FoodMonitor

t20